Học tập tại Yamagata

Đại học Văn học Công ích Tohoku

Đại học Văn học Công ích Tohoku

Đại học duy nhất tại Nhật Bản mang danh "lợi ích cộng đồng"
Trường Đại học Công Ích Tohoku chỉ có Khoa Công ích, trong đó hình thành 6 khóa học (khóa Kinh doanh, khóa Chính sách, khóa Phúc lợi địa phương, khóa Nghệ thuật tự do quốc tế, khóa Quy hoạch đô thị / du lịch, khóa Thông tin truyền thông). Trường nằm ở khu vực Shonai, được thiên nhiên ưu đãi với môi trường tự nhiên tuyệt đẹp của biển, núi và đồng bằng, tại đây nuôi dưỡng nguồn nhân lực có tầm nhìn toàn cầu, những nhà lãnh đạo mạnh dạn giải quyết các vấn đề đang phải đối mặt như kinh tế, hành chính và phúc lợi cùng với người dân địa phương. Điểm nổi bật là chế độ hỗ trợ du học từ ngắn hạn, trung hạn và dài dạn được thực hiện xuyên suốt khóa học và giáo dục khoa học dữ liệu. (Thời điểm 24/1/2022)
Khóa Kinh doanh
Nuôi dưỡng doanh nhân có quan điểm lợi ích cộng đồng để hỗ trợ sự phát triển của các ngành công nghiệp địa phương

1. Học hỏi, tìm hiểu lý thuyết để nắm rõ hoạt động của doanh nghiệp
2. Rèn luyện các kỹ năng hữu ích trong thực tiễn thông qua những bài tập với nhóm người nhỏ
3. Trở thành nguồn nhân lực phát huy năng lực sáng tạo có quan điểm lợi ích cộng đồng
Khóa Chính sách
Nuôi dưỡng nguồn nhân lực làm việc từ phương diện chính sách để giải quyết các vấn đề khác nhau trong địa phương và xã hội

1. Học hỏi những mục chuyên ngành thuộc các lĩnh vực chính sách, pháp luật, hành chính, chính trị
2. Tiếp thu nhiều chuyên ngành khác nhau và nâng cao năng lực giải quyết vấn đề thông qua những bài học
3. Mục tiêu hướng đến là công chức, một doanh nhân có kiến thức về các lĩnh vực chính sách, hành chính, chính trị
Khóa học Phúc lợi địa phương
Nuôi dưỡng nguồn nhân lực đào tạo và quản lý hệ thống Phúc lợi địa phương

1. Học hỏi tìm hiểu về Phúc lợi Xã hội nói chung
2. Giải quyết các vấn nạn Phúc lợi Xã hội theo thực tế
3. Trở thành nguồn nhân lực có thể phát hiện các vấn nạn Phúc lợi địa phương và phối hợp với người khác giải quyết chúng
Khóa học giáo dục quốc tế
Thúc đẩy giao lưu, kết nối khu vực với thế giới
Nuôi dưỡng nguồn nhân lực để thúc đẩy quốc tế hóa khu vực

1. Học ngoại ngữ cùng với lịch sử, văn hóa, hoàn cảnh kinh tế, v.v...của mỗi quốc gia
2. Học ngoại ngữ một cách thực tiễn thông qua du học ngôn ngữ từ ngắn hạn đến dài hạn
3. Trở thành nhân lực dùng ngôn ngữ làm vũ khí để thúc đẩy quá trình quốc tế hóa khu vực
Khóa Quy hoạch đô thị và du lịch
Nuôi dưỡng nguồn nhân lực phát triển quy hoạch đô thị và trao đổi du lịch

1. Học hỏi phương pháp xây dựng một khu vực có điểm hút
2. Học hỏi thực tiễn qua những bài học rút ra trong khu vực
Khóa Thông tin truyền thông
Nuôi dưỡng nguồn nhân lực hoạt động kết nối giữa khu vực với thế giới thông qua công nghệ thông tin

1. Học hỏi phương pháp phát ngôn và xây dựng thông tin mang tính lợi ích cộng đồng cao
2. Tiếp thu kỹ năng hữu ích về phân tích nhiều dữ liệu khác nhau để giải quyết vấn đề
3. Trở thành nguồn nhân lực hoạt động kết nối khu vực với thế giới thông qua công nghệ thông tin
INTERVIEW 05
TOPへ