Về trang web này

Trang web này là trang web do tỉnh Yamagata quản lý, cung cấp thông tin về du học và việc làm cho người nước ngoài.

1.Tư duy trang web

(1) Khả năng sử dụng

Cấu hình trang web được thiết kế giúp người dùng dễ dàng tìm thấy thông tin mong muốn, chẳng hạn như phân loại thông tin và đưa thông tin mới trên trang đầu.

(2) Khả năng truy cập

Chúng tôi đang cố gắng để nhiều người dùng có thể nhận được thông tin họ cần, bất kể tuổi tác hay giới tính, có khuyết tật hay không, hoặc môi trường máy tính.

2. Miễn trừ trách nhiệm

(1) Tỉnh Yamagata đảm bảo tính chính xác của thông tin được đăng tải trên trang web này, nhưng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với hành động của người dùng dựa trên thông tin trên trang này.

(2) Tỉnh Yamagata không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với thiệt hại hoặc mất mát do người dùng truy cập vào trang web này gây ra.

(3) Nội dung của trang web này có thể được thay đổi hoặc xóa mà không cần thông báo trước.

3. Về liên kết

(1) Về nguyên tắc thì có thể tự do liên kết đến trang web này. Nếu đã tạo liên kết, vui lòng liên hệ với chúng tôi từ “Form liên hệ” trên trang “Liên hệ” của trang web này.

(2) Nếu nội dung của trang chủ nguồn liên kết vi phạm pháp luật hoặc trật tự công cộng và đạo đức, chúng tôi có thể yêu cầu xóa liên kết.

4. Bảo mật thông tin cá nhân

Việc thu thập, sử dụng và quản lý thông tin cá nhân trên trang web này được thực hiện như sau dựa trên Pháp lệnh bảo mật thông tin cá nhân của tỉnh Yamagata

(1) Định nghĩa thông tin cá nhân

Là những thông tin có thể xác định hoặc nhận dạng một cá nhân cụ thể như địa chỉ, họ tên, số điện thoại, địa chỉ e-mail, v.v…(Tuy nhiên, ngoại trừ thông tin liên quan đến ban quản trị của tập đoàn hoặc tổ chức bao gồm trong thông tin về tập đoàn và tổ chức đó)

(2) Thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập thông tin cá nhân thông qua trang web này về nguyên tắc là thu thập những thông tin được cung cấp (đã đăng ký) theo ý nguyện của cá nhân. Ngoài ra, mục đích thu thập sẽ được làm rõ trước và được thực hiện trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích đó.

(3) Sử dụng thông tin cá nhân và cung cấp cho bên thứ ba

Thông tin cá nhân được cung cấp (đã đăng ký) thông qua trang web này sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba hoặc sử dụng với mục đích khác ngoài mục đích thu thập, trừ khi có sự đồng ý của cá nhân đó hoặc khi được quy định bởi Pháp lệnh bảo mật thông tin cá nhân của tỉnh Yamagata như khi quy định pháp luật yêu cầu.

(4) Quản lý thông tin cá nhân

Chúng tôi quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân đã thu thập và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn rò rỉ, chiếm đoạt, giả mạo, v.v…

Đối với những thông tin cá nhân không cần lưu giữ nữa thì sẽ được xóa bỏ một cách chính xác và nhanh chóng.

5.Xử lý bản quyền

(1) Các quyền liên quan đến thông tin cá nhân (văn bản, hình ảnh, minh họa, v.v.) được đăng trên trang này được bảo vệ bởi luật bản quyền.

(2) Những thông tin này không được phép sao chép hoặc chuyển tiếp trừ khi được luật bản quyền cho phép.

TOPへ