Làm việc tại Yamagata

Lựa chọn làm việc tại Yamagata

Thông tin về những khóa thực tập và buổi hướng dẫn, giới thiệu về doanh nghiệp trong Tỉnh được đăng tải. Vui lòng tham khảo chia sẻ của những anh chị tiền bối đang làm việc tại các doanh nghiệp trong Tỉnh Yamagata nhé!

Hướng dẫn về buổi giới thiệu doanh nghiệp

  • đang chuẩn bị

Hướng dẫn liên quan đến khóa thực tập

Gửi đến các bạn (sinh viên) có nguyện vọng đi thực tập

※Lưu ý rằng đây không phải trang web chỉ dành riêng cho du học sinh

Chia sẻ của công ty và anh chị tiền bối

Phỏng vấn các anh chị tiền bối đang làm việc tại Yamagata!
Chúng tôi đã phỏng vấn các anh chị tiền bối về lý do lựa chọn Yamagata là nơi làm việc và về cuộc sống hàng ngày

TOPへ