Học tập tại Yamagata

Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Tohoku

Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Tohoku

Nuôi dưỡng "con người linh hoạt" tồn tại được trong xã hội hiện đại đang chuyển biến bởi những nghiên cứu và ý tưởng
Trường Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Tohoku được thành lập năm 1992, là trường đại học nghệ thuật tư nhân duy nhất tại Yamagata với 10 khoa trong lĩnh vực nghệ thuật và thiết kế. Qua bốn năm học tập, sinh viên sẽ được trau dồi khả năng "tưởng tượng" và "sáng tạo", đồng thời tại đây nuôi dướng nguồn nhân lực có khả năng giải quyết các vấn đề khác nhau trong xã hội hiện đại bằng sức mạnh của nghệ thuật và thiết kế.
Khoa Nghệ thuật Ngành Bảo tồn và Phục hồi di sản văn hóa
Kiến thức và công nghệ kết nối theo thời gian

Tại khoa Bảo tồn và Phục hồi di sản văn hóa, sinh viên sẽ học về nền văn hóa được tiếp nhận từ tổ tiên và những điều cần thiết để truyền tải di sản văn hóa cho thế hệ tiếp theo. Chúng ta đang sống trong sự bao bọc bởi nhiều di sản văn hóa khác nhau. Chúng là kho báu của tất cả mọi người, nên việc hiểu đúng và phát triển văn hóa và lịch sử là rất quan trọng. Bảo tồn và phục hồi là điều cần thiết để sử dụng di sản văn hóa này. Trong quá trình học, sinh viên vừa trải nghiệm nghiên cứu khoa học và trùng tu phục hồi nhiều lĩnh vực khác nhau, vừa tiếp thu kỹ năng và kiến thức để bảo vệ và truyền tải lại di sản văn hóa, đồng thời nuôi dưỡng những chuyên gia có thể đồng cảm với tầm quan trọng của di sản văn hóa.
Trong năm thứ nhất và thứ hai, sinh viên được học toàn diện về bảo tồn và phục hồi các tài sản văn hóa thông qua các bài giảng và bài tập.Từ năm thứ ba trở đi, sinh viên được chia thành 4 chuyên ngành bao gồm Khoa học bảo tồn trong 3 lĩnh vực trung tu phục hồi, với mục đích tiếp thu những kỹ thuật và kiến ​​thức chuyên sâu hơn nữa. Phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phục hồi và Bảo tồn Di sản Văn hóa trực thuộc trường đại học đầu tiên của quốc gia, sinh viên có thể học tập thực tế tại một địa điểm được bao quanh bởi các di sản văn hóa địa phương, nơi các nhà phục chế chuyên nghiệp thực hiện công việc phục hồi. Thông qua việc bảo tồn và phục hồi, phát triển các kỹ năng tư duy và kỹ năng truyền đạt cần thiết trong xã hội.
INTERVIEW 04
TOPへ