Học tập tại Yamagata

Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Tohoku

Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Tohoku

Nuôi dưỡng "con người linh hoạt" tồn tại được trong xã hội hiện đại đang chuyển biến bởi những nghiên cứu và ý tưởng
Trường Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Tohoku được thành lập năm 1992, là trường đại học nghệ thuật tư nhân duy nhất tại Yamagata với 10 khoa trong lĩnh vực nghệ thuật và thiết kế. Qua bốn năm học tập, sinh viên sẽ được trau dồi khả năng "tưởng tượng" và "sáng tạo", đồng thời tại đây nuôi dướng nguồn nhân lực có khả năng giải quyết các vấn đề khác nhau trong xã hội hiện đại bằng sức mạnh của nghệ thuật và thiết kế.
Khoa Nghệ thuật Ngành Bảo tồn và Phục hồi di sản văn hóa
Kiến thức và công nghệ kết nối theo thời gian

Chúng ta đang sống trong thời đại này là nhờ tổ tiên của chúng ta đã sống và kết nối vận mệnh ở mỗi thời đại để tồn tại thời đại ngày nay. Tài sản văn hóa là những giá trị được lưu truyền qua các thời đại. Những giá trị này chứa đựng nhiều tâm tư, là những sợi dây kết nối quan trọng, chẳng hạn như những bức tượng đã từng được thờ cúng và tín ngưỡng, những bức tranh đẹp gây tiếng vang cho người xem, và những ghi chép lịch sử quan trọng,v.v...Bảo tồn và phục hồi di sản văn hóa là một hành động không chỉ là sửa chữa hay loại bỏ, mà còn chiết xuất nhiều thông tin khác nhau và kết nối con người với thời đại, và nó mang đầy ý nghĩa cho cuộc sống xã hội hiện đại. Trong 4 năm học tập tại đây, sẽ được tiếp thu lĩnh vực khoa học bảo tồn, phục hồi các tác phẩm ba chiều, phục hồi tranh (phương Đông, phương Tây). Nhờ sự hợp tác của trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phục hồi di sản văn hóa trực thuộc trường đại học đầu tiên của quốc gia, nơi có thể tìm hiểu chuyên sâu từ nghiên cứu đến các quy trình trùng tu thực tế.
INTERVIEW 04
TOPへ