Chia sẻ của anh chị tiền bối

Chia sẻ của những anh chị tiền bối đã đi làm

Phỏng vấn các anh chị tiền bối đang làm việc tại Yamagata!

Chúng tôi đã phỏng vấn các anh chị tiền bối về lý do lựa chọn Yamagata là nơi làm việc và về cuộc sống hàng ngày

TOPへ