no image

お知らせ

Tuyển Đại sứ du học Yamagata 2023 !

※Đã kết thúc đăng tuyển (cập nhật ngày 10/6/2023)

 Tại tỉnh Yamagata có tuyển「Đại sứ du học Yamagata」(dưới đây gọi là Đại sứ) hướng đến đối tượng là du học sinh người nước ngoài và sinh viên người Nhật đang theo học tại các cơ sở giáo dục trong Tỉnh, nhằm truyền tải cả trong và ngoài nước về sức hấp dẫn của Tỉnh và cuộc sống của du học sinh.

1.Mục đích

(1) Thông qua việc truyền tải cả trong và ngoài nước về sức hấp dẫn của tỉnh Yamagata, trường học và cuộc sống của du học sinh, giúp nâng cao nhận thức về「Du học Yamagata」để có nhiều người lựa chọn Tỉnh làm điểm đến du học.
(2) Bản thân các Đại sứ sẽ trở thành fan hâm mộ của tỉnh Yamagata để khẳng định lại sức hấp dẫn của Tỉnh thông qua việc phổ biến thông tin.

2.Hoạt động

(1) Thời gian hoạt động

Từ 6/2023 đến 3/2024

(2) Nội dung hoạt động

① Tham gia lễ nhậm chức Đại sứ (tháng 6), cuộc họp báo cáo hoạt động (tháng 3 năm kế tiếp) (có hỗ trợ chi phí đi lại)
 ※Lễ nhậm chức và cuộc họp báo cáo hoạt động dự kiến được tổ chức trực tiếp tại phòng họp của văn phòng tỉnh Yamagata.
② Truyền tải thông tin trên SNS và các trang cổng thông tin du học
③ Lập kế hoạch và tham gia tour xe buýt trải nghiệm sức hấp dẫn của Yamagata (phí tham gia tour nguyên tắc là miễn phí)

3.Đăng tuyển

(1) Thời gian đăng tuyển

Đến 7/6/2023 (thứ tư)

(2) Số lượng tuyển

Tối đa khoảng 20 người gồm cả người nước ngoài và người Nhật
※Trường hợp số lượng ứng viên đông thì sẽ được lựa chọn dựa trên động cơ ứng tuyển và sự cân bằng giữa các quốc tịch

(3) Điều kiện ứng tuyển

Đáp ứng tất cả các mục từ ①đến ④dưới đây
① Là sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong tỉnh Yamagata
② Có mong muốn truyền tải sức hấp dẫn của tỉnh Yamagata và cuộc sống của du học sinh
③ Có mong muốn giao lưu với các sinh viên khác và người dân địa phương
④ Có thể tham gia lễ nhậm chức Đại sứ và cuộc họp báo cáo hoạt động, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng

(4) Phương thức ứng tuyển

Truy cập vào 「Form ứng tuyển Đại sứ du học Yamagata」(trang nộp đơn điện tử Yamagata) và đăng ký các thông tin cần thiết

(5) Thông báo hướng dẫn

Thông báo bằng email đến 9/6/2023 (thứ 6)

4.Khác

(1) Điểm lưu ý

Không có thù lao từ Tỉnh cho việc làm Đại sứ

(2) Phụ trách

Bộ phận sáng tạo kế hoạch tương lai tỉnh Yamagata
Phòng xúc tiến và phát triển nguồn nhân lực quốc tế

TOPへ