no image

お知らせ

【Video đang được công khai】Hội thảo trực tuyến du học Yamagata 2023

Hội thảo du học trực tuyến Yamagata 2023 được tổ chức vào ngày 26/8 (thứ bảy) nhằm để những người đang học tiếng Nhật và những người liên quan đến giáo dục tiếng Nhật biết về các trường chuyên môn và đại học trong Tỉnh cũng như sự hấp dẫn của tỉnh Yamagata.

Nếu bạn đang thắc mắc「Tại sao đi du học ở một vùng địa phương」hay「Ở đó có những trường nào?」thì hãy xem video về buổi hội thảo trên trang「Hội thảo du học trực tuyến Yamagata 2023」! Tại đây có thể nghe những chia sẻ từ du học sinh hiện đang học tập tại Tỉnh và người đại diện của mỗi trường!

山形留学オンラインフェアバナー画像
TOPへ